Úvodní stránka      
E-shop     PC sestavy     Servis     Služby     O firmě   
Servis počítačů
Servis notebooků
Servis tabletů
Servis LAN/WiFi
Záchrana dat
Záruční servis
                            
Reklamační řád
RŘ-OS

.

Servis notebooků

Diagnostika

Zařízení, přinesené do opravy, je nejdříve nutné diagnostikovat. Některé závady a jejich příčiny jsou zjevné ihned, avšak u některých je diagnostika podstatně složitější a obnáší celkovou demontáž notebooku a pečlivé zkoumání jednotlivých komponentů. Pokud se navíc závada objevuje nahodile a ne moc často, stává se diagnostika opravdu neobyčejně zajímavou.

Instalace OS

Aby Vám notebook vůbec fungoval, je třeba nainstalovat operační systém. Bez operačního systému je notebook v podstatě nefunkční. A aby navíc fungoval dobře a rychle a plnil požadované funkce spolehlivě, je třeba nainstalovat ovladače jednotlivých zařízení a komponent, jako jsou např. grafická karta, chipset, zvuková karta nebo karta WiFi. Pro vyšší výkon a bezpečnost vydávají výrobci operačního systému tzv. aktualizace. Tyto si již ve většině případů instalují operační systémy sami a proto jim to ve Vašem zájmu umožněte.

Zálohování dat z opravovaného zařízení

V případě, že jste zapomněli nebo již, kvůli nefunkčnímu notebooku, nemohli zálohovat svá data, můžeme je zálohovat za Vás. A to buď na naše médium (pouze dočasně) nebo na Vámi přinesené či zakoupené. Jako vhodné se na zálohování jeví externí HDD nebo FLASH disk. Kapacita CD a DVD již bohužel v dnešní době není dostačující.

Výměna displeje

Pokud máte poškozený nebo jinak zlobivý displej na Vašem notebooku, jste u nás správně. Umíme dodat a vyměnit displeje do všech notebooků použivaných v Evropě. Nejčastější závady displejů jsou jeho rozbití, špatné zobrazování (chybí proužky obrazu) nebo ztráta podsvícení. První dvě závady se řeší výhradně výměnou celého displeje za nový. Ztráta podsvícení může být způsobena vadnou podsvitovou trubicí, která se časem vysvítí. Tato závada se řeší výměnou podsvětové trubice (výbojky) nebo také výměnou celého displeje.

Oprava základní desky Reball / Reflow

Pokud se při zapnutí notebooku roztočí ventilátory, začnou blikat kontrolky ale nenaskočí obraz, muže s velkou pravděpodobností být problém na základní desce. Výkonné součástky integrované v notebooku produkují značné množství tepla, které se odvádí přes aktivní chlazení pryč z těla notebooku. Pokud dojde k zanesení chladícího systému prachem, začnou se součástky přehřívat a dojde k jejich poškození. Proto je výhodnější raději nechat Váš notebook preventivně jednou za rok až dva vyčistit. Pokud už ale k takové závadě dojde, jsme schopni Vám pomoci pomocí přeletování (Reflow) nebo překuličkování (Reball) postižené součástky. Pokud je součástka špatná, umíme ji i vyměnit.

Výměna napájecího konektoru

Častou závadou je vyviklání, opotřebování napájecího konektoru tak, že dochází k přerušování kontaktu mezi napájecím adaptérem a notebookem. Vlivem toho se notebook vypíná nebo přerušuje nabíjení nebo dokonce nenabíjí a nenapájí notebook vůbec. Takto poničený konektor pak špatně vede elektrický proud a vlivem jeho velkého elektrického odporu dochází k jeho nadměrnému zahřívání. To může vést až k roztavení koncovky napájecího adaptéru nebo dokonce k tavení plastů notebooku v okolí konektoru. Další závadou může být vylomení celého napájecího konektoru z notebooku (např. po pádu notebooku). Závady napájecích konektorů se řeší jejich výměnou. Jen malou část konektorů je vhodné opravovat, vždy je lepší konektor nahradit novým.

Výměna USB konektoru

Závady USB konektoru spočívají v jeho mechanickém poškození. USB konektor může být jen nalomený od jeho nešetrného používání nebo rovnou celý vylomený, nejčastěji po pádu notebooku v době, kdy je v něm něco připojeno. Závada se řeší výměnou konektoru. Ale pozor, vylomený konektor může poničit také okolní součástky uvnitř notebooku nebo poničit základní desku. Nedoporučujeme proto používat notebook s takto poškozeným konektorem.

Výměna RTC baterie

Pro zálohování času a nastavení je umístěna na základní desce notebooku baterie. Pokud dojde k jejímu vybití, nedrží Vám nastavený čas, datum a ani uložené nastavení BIOSu. Někdy je její výměna jednoduchá, avšak někdy je potřeba demontovat celý stroj.

Oprava podsvícení displeje

Podsvícení displeje zajišuje vytvoření zřetelného obraz. Bez podsvícení bychom na displeji viděli pouze nezřetelné obrysy zobrazovaných znaků. V současné době existují dva druhy podsvícení starší CCLF pomocí podsvitové trubice neboli výbojky a pomocí moderních LED diod. Výhodou LED diod je jejich neomezená životnost. Podsvitová trubice časem ztrácí na intenzitě svícení, až se úplně vysvítí a už svítí pouze červeně nebo vůbec. K podsvícení displeje ale také patří tzv. invertor, který napájí podsvětovou trubici, čímž mimo jiné řídí její jas. Invertor je používán pouze u displejů podsvícených výbojkou. Led podsvícení je napájeno přímo z integrované elektroniky displeje. Nejčastější závady podsvícení notebooků jsou vysvícení nebo zničení podsvitové trubice. Trubice se lehce poškodí nárazem (pádem notebooku), nemusí prasknout celý displej ale jen trubice, potom na displeji není nic vidět. Vada může být také v invertoru, který se pokazí a přestane tak napájet trubici. Vadná podsvětová trubice se řeší výměnou trubice nebo výměnou celého displeje a vadný invertor jeho opravou popřípadě jeho výměnou. Umíme dodat nebo nahradit téměř všechny typy invertorů ve všech typech notebooků!

Výměna VGA kabelu

Další častou závadou je poškozený VGA kabel. Závada se projevuje poblikáváním obrazu nebo jeho úplnou ztrátou. Někdy se ještě podaří nalézt polohu displeje, kdy je obraz alespoň trochu čitelný. VGA kabel vede data z grafické karty do displeje. Kritická oblast, kterou prochází, je kolem pantů víka. Kabel je zde extrémě namáhán a hodně trpí. Jeho výměna je možná a oprava není většinou ani moc nákladná.

Výměna klávesnice

Klávesnice se skládá z tlačítek, membrán a fólií. Mezi fóliemi jsou vodivé cesty, které tvoří odporovou sí, pomocí níž jsou při zmáčknutí jednoznačně identifikována jednotlivá tlačítka. Nejčastějšími závadami jsou nefunkčnost některých tlačítek nebo rovnou celé klávesnice. Nefunkčnost tlačítek může být způsobena samovolně opotřebováním nebo zdeformováním vodivých cest mezi fóliemi. Také často politím klávesnice třeba i malým množstvím tekutiny, která se dostane mezi fólie a tam znehodnotí (vyleptá) vodivé cesty. Obě takovéto vady klávesnic se odstraňují výměnou klávesnice za nové. Čištění nebo jakékoliv rozebírání klávesnice je v dnešní době již nerentabilní. Na druhou stranu pouze vypadlé nebo vytrhané tlačítka (např. malým dítětem) se většinou dají zacvakat zpět popřípadě ztracené nebo zničené části se dají nahradit ze starých klávesnic.

Výměna DVD mechaniky

Závady spojené s DVD mechanikou souvisí převážně s jejím opotřebováním. Respektive s opotřebováním čtecího a zapisovacího laseru, který je uvnitř. Ten se po čase vysvítí a pak už není schopen přečíst ani zapsat nic na médium. DVD mechanika může být také poškozena mechanicky. Její výsuvný mechanismus je totiž citlivý, takže při hrubém zacházení může dojít k jeho poškození či zlomení. Vadná DVD mechanika jde poměrně snadno vyměnit za novou.

Vyčištění chladícího systému / výměna ventilátoru

Notebooky jako všechna ostatní elektronická zařízení se při provozu zahřívají a je nezbytné je chladit, aby nedošlo k jejich přehřátí a zničení. Chlazení notebooku je tvořeno měděnou trubičkou zvanou heatpipe a ventilátorem. Heatpipe jedním svým koncem odvátí teplo z procesoru a ostatních čipů na druhý konec, kde jej chladí ventilátor. Nejčastější závadou je zaprášení ventilátoru a ucpání vývodu teplého vzduchu z notebooku. Tím pádem dochází k přehřívání notebooku což se projeví jeho náhlým vypínáním nebo dokonce i úplným zničením (přehřátím) nějakého čipu (nejčastěji grafického čipu). Další častou závadou je nefunkčnost ventilátoru. Ta je způsobena buďto zadřením jeho ložisek nebo spálením jeho motorku. Odstranění závady zaprášeného ventilátoru je snadné, stačí jej vyčistit. Avšak nedoporučujeme čistit chlazení podomácku, pokud notebook nemá speciální čistící šachtu. Neodborným zásahem může totiž dojít např. k vyzkratování základní desky nebo ke špatnému uchycení celého chladicího systému (velmi častá závada). Nefunkčnost ventilátoru se odstraňuje jeho výměnou za nový.

Politý notebook

Politý notebook opravit jde. Ale je nutné zachovat správný postup po polití. A ten je: okamžitě vytáhnout napájecí kabel z notebooku, vytáhnout baterii a otočit notebook tak aby kapalina vytekla a nepostupovala dál do notebooku. Poté můžeme notebook osušit utěrkami. Notebook v žádném případě nezapínat. Počkat cca den až kapalina vyschne a vyhledat odborný servis. Ale ani při zachování tohoto postupu nezaručujeme, že notebook půjde opravit. Vždy se jedná o štěstí, kam kapalina zateče a jak moc poškodí základní desku. Poškodit jí může tak, že vyzkratuje napájecí obvody nebo hůře logiku notebooku např. zatečením pod BGA pouzdro nějaké součástky. Dále pak hrozí koroze základní desky, u tekutin typu cola nebo džus, které obsahují kyseliny. Ty mohou desku dokonce vyleptat.

Odvirování a odstranění škodlivého software

Pro zvýšení bezpečí Vašeho počítače je dobré mít nainstalovaný antivirový program, který Vám zajistí téměř 100% ochranu před průnikem virů a jiných škodlivým softwarů do Vašeho systému. Pokud se přeci jen do Vašeho počítače nějaký vir dostal nebo na něj máte podezření (počítač se nechová standardně), můžete se na nás obrátit. Rádi Vám Váš počítač odvirujeme a odstraníme také veškerý spyware a ostatní potvůrky ze systému. Lze také po domluvě Váš počítač softwarově optimalizovat, tzn. odinstalovat nepotřebný software, který zbytečně brzdí běh počítače.